English for Adult Learners at EIHE

SPOKEN ENGLISH & ENGLISH LANGUAGE ONLINE PROGRAM FOR ADULT LEARNERS, Beginners Level Duration 3 months. Fee Rf 2,000 for 3 months. (02 hours Live Sessions per week), Lessons will be sent in advance. Class starts upon confirmation of Registration Payment. SPOKEN ENGLISH & ENGLISH LANGUAGE ONLINE PROGRAM FOR ADULT LEARNERS, ...

read more

English for Grades 5,6,7

ގްރޭޑް 5 ، 6 ، 7 ގެ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ އިންގްލިޝް ޕްރޮގްރާމް ލެވެލް-1 ,3,2 މުއްދަތު: 03 މަސް ދުވަސް ( 10 ޑިސެމްބަރ އިން 10 މާރޗް 2021) ފުލް ކޯސް ފީ : -/1000 ރ ބައިވެރިވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3335843 Viber: https://bit.ly/34OXd5n www.everyones.com.mv

read more
1 2 3 Next Last

Continue learning! Keep shining!